Trang chủ

VỆ SĨ YUKI SEPRE

Với nền tảng là Công ty Dịch vụ vệ sĩ của Nhật Bản, Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Vệ Sĩ YUKI SEPRE tự hào là Công Ty Dịch Vụ Bảo Vệ Vệ Sĩ đầu tiên ở Việt Nam. Kế thừa và áp dụng các quy trình quản lý, tuyển dụng và đào tạo nhân viên theo đúng tiêu chuẩn Nhật Bản.