Home

VỆ SĨ YUKI SEPRE

Với nền tảng là Công ty Dịch vụ vệ sĩ của Nhật Bản, Công ty YUKI SEPRE tự hào là công ty Dịch Vụ vệ sĩ đầu tiên ở Việt Nam. Kế thừa và áp dụng các quy trình quản lý, tuyển dụng và đào tao nhân viên theo đúng tiêu chuẩn Nhật Bản do chính các chuyên gia người Nhật và Đức trực tiếp đào tạo.